Siedziba stowarzyszenia: 02-031 Warszawa, ul. Grójecka 47/51

Adres do korespondencji: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155

Adres e-mail: biuro@sm.waw.pl

Nr KRS: 203026

Nr NIP: 522 25 79 606