Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

 1. Prezes Zarządu              Michał Olszewski
 2. Wiceprezes Zarządu     Witold Malarowski
 3. Skarbnik                          Elżbieta Radwan
 4. Członek Zarządu            Marcin Jakubowski
 5. Członek Zarządu            Artur Tusiński
 6. Członek Zarządu            Jolanta Batycka-Wąsik
 7. Członek Zarządu            Grzegorz Szuplewski
 8. Członek Zarządu            Janusz Budny
 9. Członek Zarządu            Roman Smogorzewski
 10. Członek Zarządu            Dariusz Łokietek
 11. Członek Zarządu            Marcin Uchman

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

 1. Przewodniczący Komisji         Krzysztof Brzózka
 2. Członek Komisji                        Daniel Putkiewicz
 3. Członek Komisji                        Marek Banaszek