Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

SUMP dla metropolii warszawskiej coraz bliżej

Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) dla metropolii warszawskiej.

Chcemy poprawiać i ułatwiać mobilność mieszkańców. Powstanie dokument strategiczny, który obejmie całą metropolię warszawską. Plan ma zawierać zintegrowaną koncepcję dotyczącą przemieszczania się po metropolii.

Mapa ilustrująca jakich regionów dotyczy SUMP – to właśnie metropolia warszawska.

Ekologia, wygoda i bezpieczeństwo, czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

SUMP dla metropolii warszawskiej ma służyć poprawie mobilności mieszkańców. Pozwoli lepiej:

  • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach metropolii,
  • planować rozbudowę systemu transportowego oraz utrzymywać jego wysoką jakość,
  • koordynować inwestycje.

 

Dzięki SUMP-owi skuteczniej można zaplanować przyjazną dla ludzi przestrzeń, zadbać o większą wygodę i bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu.

SUMP ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak: zanieczyszczenie powietrza, hałas czy emisja gazów cieplarnianych. Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

  • transport publiczny,
  • rowery,
  • komunikacja piesza,
  • transport elektryczny.

 

Wdrożenie Planu to również większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów oraz osób z niepełnosprawnościami. Zrównoważona mobilność oznacza zarówno dobre drogi, równe chodniki uwzględniające wygodę wszystkich użytkowników (m.in. niskie krawężniki)  i ścieżki rowerowe, jak też poprawę dostępu do transportu publicznego dla jak największej liczby mieszkańców. Wszystkie te elementy mają pomóc w podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz poprawiać wydajność, a także efektywność transportu osób i towarów.

Konsultacje społeczne. Głos mieszkańców

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla metropolii warszawskiej powstaje wspólnie z mieszkańcami i samorządowcami. Udział społeczeństwa w jego przygotowaniu jest podstawowym założeniem całego dokumentu.

Przygotowywany dokument będzie konsultowany z mieszkańcami w trzech etapach. Dwa z nich są planowane w 2022 r., trzeci w 2023 r. Udział w konsultacjach pozwoli określić z jakimi problemami komunikacyjnymi mierzą się na co dzień mieszkańcy i poznać ich opinię na temat sposobów usprawnienia codziennych podróży.

 

Więcej:

Badania ankietowe

Konsultacje społeczne etap I

Konsultacje społeczne etap II

Konsultacje społeczne etap III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content