Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” kierunkowych dokumentów związanych z pracami nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej.

W dniu 6 października 2022 r. Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w ramach podjętych uchwał przyjęło „Model organizacji pracy nad Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do roku 2040” oraz „Wizję rozwoju metropolii warszawskiej”.

Poprzedni Następny
Skip to content