Diagnoza strategiczna na potrzeby Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku

Diagnoza strategiczna na potrzeby „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW) została zaopiniowana pozytywnie i skierowana do dalszych prac Uchwałą Nr 11/2024 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dnia 22 marca 2024 roku. Dokument zawiera szczegółowy opis uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju metropolii warszawskiej. Znalazły się w nim ponadto synteza ww. uwarunkowań oraz analiza SWOT. Diagnoza strategiczna stanowi podstawę do prac nad projektem struktury celów i kierunków działań do SRMW.

Diagnoza strategiczna na potrzeby Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku

 

 

 

 

 

Skip to content