IV posiedzenie Rady Metropolitalnej

IV posiedzenie Rady Metropolitalnej odbyło się 7 grudnia 2023 r. w Ratuszu m.st. Warszawy.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wymiary scenariuszy rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku oraz wyzwania w ramach tych scenariuszy. Materiał został wypracowany zgodnie z modelem pracy nad „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” przez grupy tematyczne i skonsultowany z Zespołem ds. OMW i Zespołem SRMW.

Dodatkowo przedstawiony został status prac nad diagnozą strategiczną z analizą SWOT dla 79 JST RWS przygotowywaną na potrzeby ww. Strategii.

 

Protokół z IV posiedzenia RM

Załącznik nr 2 do protokołu Scenariusze MW2040

Załącznik nr 3 do protokołu Prof. Komornicki, ESPON

 

 

Skip to content