II posiedzenie Rady Metropolitalnej

II posiedzenie Rady Metropolitalnej odbyło się 19 czerwca 2023 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W trakcie spotkania został omówiony projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”. Dokument jest podstawą do realizacji projektów zintegrowanych ze wsparciem funduszy unijnych przeznaczonych na instrument ZIT.

Projekty te przyczynią się do wspólnego rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb samorządów RWS.

 

Protokół z II posiedzenia RM

Stanowisko 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content