Badania ankietowe

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

Między 12 marca a 30 kwietnia br. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie całej metropolii warszawskiej ankieterzy pytają mieszkańców o kierunki i sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły oraz o to, na ile wygodnie żyje im się w swoich miejscowościach.

W każdej gminie metropolii warszawskiej zostanie przeprowadzonych 100 wywiadów, a w m.st. Warszawa- 800.

Zebrane podczas badania informacje pozwolą na podjęcie działań zmierzających do poprawy mobilności i jakości podróży, a także rozwoju transportu przyjaznego środowisku (m.in. transportu publicznego, rowerowego, komunikacji pieszej, transportu elektrycznego). Efektem tych działań będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, klimat oraz ludzi.

W każdym wylosowanym gospodarstwie domowym do badania zostanie zaproszona jedna osoba, a badanie będzie trwało ok. 15 minut.

Badanie realizują ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich jest wyposażony w imienny identyfikator.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma PBS Sp. z o.o. posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, gwarantujący że badanie jest wykonywane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii.

 

 

 

 

 

Skip to content