Dokumenty strategiczne

 

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” odegra kluczową rolę we wdrażaniu nowej edycji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027, współfinansowanych ze środków unijnych. Samorządy Stowarzyszenia wspólnie wypracują kształt niezbędnych dla wykorzystania funduszy europejskich dokumentów strategicznych, takich jak:

 

 

 

 

 

 

Skip to content