Rada Metropolitalna

 

Rada Metropolitalna została powołana na mocy uchwały nr 3/2023 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dnia 31 stycznia 2023 roku jako ciało doradcze w ramach prac nad „Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+” (Strategia ZIT) oraz „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW). Jej skład rozszerzono w dniu 30 stycznia 2024 r. na mocy uchwały nr 1/2024 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” (SMW).

Rada Metropolitalna pełni funkcję ciała doradczego przy Zarządzie SMW. Opiniuje projekty uchwał i innych dokumentów strategicznych. Bierze udział we wszystkich etapach prac nad dokumentami, od projektu aż po przyjęcie ich przez Związek ZIT (SMW).

W skład Rady Metropolitalnej wchodzi 17 osób. Są to reprezentanci: Zarządu SMW, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz grono ekspercko-naukowe (przedstawiciele nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych), których aktywność zawodowa lub dorobek naukowy świadczą o znajomości metropolii warszawskiej.

 

I posiedzenie Rady Metropolitalnej

II posiedzenie Rady Metropolitalnej

III posiedzenie Rady Metropolitalnej

IV posiedzenie Rady Metropolitalnej 

V posiedzenie Rady Metropolitalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content