Rada Metropolitalna

 

Rada Metropolitalna została powołana na mocy uchwały nr 3/2023 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dnia 31 stycznia 2023 roku jako ciało doradcze w ramach prac nad „Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+” (Strategia ZIT) oraz „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Rada Metropolitalna pełni funkcję ciała doradczego przy Zarządzie Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” (SMW). Opiniuje projekty uchwał i innych dokumentów strategicznych. Będzie brała udział we wszystkich etapach prac nad dokumentami, od projektu aż po przyjęcie ich przez Związek ZIT (SMW).

W skład Rady Metropolitalnej wchodzi 16 osób. Są to reprezentanci: Zarządu SMW, przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz grono ekspercko-naukowe (przedstawiciele nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych), których aktywność zawodowa lub dorobek naukowy świadczą o znajomości metropolii warszawskiej.

 

I posiedzenie Rady Metropolitalnej

II posiedzenie Rady Metropolitalnej

III posiedzenie Rady Metropolitalnej

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content