I posiedzenie Rady Metropolitalnej

I posiedzenie Rady Metropolitalnej odbyło się w dniu 21 marca 2023 r.

Po wręczeniu nominacji członkom RM, poruszono na nim następujące kwestie:

  • zakresu prac, zasad i sposobów działania RM,
  • Założeń do opracowania Strategii ZIT MW,
  • Diagnozy strategicznej na potrzeby Strategii ZIT MW,
  • Celów i kierunków działań do Strategii ZIT MW.

 

Na posiedzeniu RM przyjęto dwa stanowiska. W związku z ograniczonym czasem spotkania stanowisko dot. diagnozy przyjęte zostało w trybie obiegowym 8 maja 2023 r.

 

Protokół z I posiedzenia RM

Regulamin RM

Stanowisko 1

Stanowisko 2

Stanowisko 3

 

Skip to content