V posiedzenie Rady Metropolitalnej

V posiedzenie Rady Metropolitalnej w formule hybrydowej odbyło się 13 marca 2024 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W trakcie spotkania omówiono projekt diagnozy strategicznej po uwagach otrzymanych od pozostałych gremiów (gmin i powiatów metropolii, grup tematycznych oraz Zespołu ds. SRMW) a także przedstawiono propozycję celów i kierunków działań do Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku (SRMW).

Protokół z V posiedzenia RM

Załącznik nr 2_DIAGNOZA

Załącznik nr 3_Stanowisko nr 1

Załącznik nr 4_CELE STARTEGICZNE

Załącznik nr 5_Stanowisko nr 2

 

 

 

 

 

Skip to content