Symbol oznakowania tras rowerowych

Jednym z najistotniejszych założeń określonych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ jest prowadzenie działań służących poprawie warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń. Ważnym elementem realizacji tego celu, który przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości transportu wysokoemisyjnego w aglomeracji, jest rozwój komunikacji miejskiej, w tym zakup niskoemisyjnych autobusów.

Rekomendujemy wprowadzenie spójnego oznakowania zakupionych autobusów, które nawiąże do innych projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (np. budowy ścieżek rowerowych oraz parkingów P+R). Wizualizacje zwiększą świadomość pasażerów komunikacji miejskiej na temat współpracy m.st. Warszawy i podwarszawskich gmin dla rozwoju całej metropolii warszawskiej.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Symbol oznakowania taboru autobusowego zakupionego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

Skip to content