Dla harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Aktualności

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” zrzesza gminy i powiaty Obszaru Metropolitalnego Warszawy, czyli obszaru określonego jako NUTS 2 „Warszawski stołeczny”. Wspólnie działamy na rzecz harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju, kształtowania i integracji najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców, a także utrwalenia pozycji metropolii warszawskiej w międzynarodowej sieci metropolii.
Razem rozwiązujemy problemy związane z gospodarką odpadami, edukacją, ochroną powietrza, transportem publicznym i innymi ważnymi dla mieszkańców sprawami. Razem walczymy o lepsze prawo dla samorządów, blokujemy niebezpieczne pomysły. Razem negocjujemy warunki pozyskiwania środków unijnych na lata 2021-2027. Stawiamy na dynamiczny rozwój. Wykorzystując efekt synergii, dbamy o jakość życia mieszkańców. Razem jesteśmy skuteczni, razem możemy więcej.
Skip to content