III posiedzenie Rady Metropolitalnej

III posiedzenie Rady Metropolitalnej odbyło się 30 sierpnia 2023 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały uwagi zgłoszone do projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+” w ramach konsultacji społecznych tego dokumentu trwających w dniach 28 czerwca – 1 sierpnia 2023 r. Omówiono również zmiany w Strategii ZIT MW wprowadzone na podstawie zgłoszonych uwag.

 

Dodatkowo przedstawiony został status prac i założenia dla diagnozy strategicznej opracowywanej na potrzeby strategii rozwoju ponadlokalnego dla 79 JST RWS, pn. „Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

 

Protokół z III posiedzenia RM

Stanowisko 5

Stanowisko 6

 

Uczestnicy spotkania zasiadają przy stole konferencyjnymUczestnicy spotkania zasiadają przy stole konferencyjnym

Skip to content