Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+ (SUMP)

 

Jak tworzyliśmy SUMP dla metropolii warszawskiej? – Sprawdź!

Zakończyły się prace nad przygotowaniem „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. Poniżej prezentujemy gotowy Plan oraz pozostałe dokumenty, które są efektem prac podczas przygotowania całego opracowania.

PLAN:

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+

Przykładowe działania wynikające z Planu – załącznik nr 1

 

PLAN (WERSJA NA CZYTNIKI IMMERSYJNE):

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+
(wersja na czytnik immersyjny)

Przykładowe działania wynikające z Planu – załącznik nr 1
(wersja na czytnik immersyjny)

 

DOKUMENTY BAZOWE:

Diagnoza stanu mobilności w metropolii warszawskiej

Raport z Diagnozy

Założenia do Planu

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

Prognoza oddziaływania na środowisko

Podsumowanie Prognozy

Załącznik do Prognozy

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE:

Etap I konsultacji społecznych (scenariusze rozwoju, wizja):

Etap I Raport nr 1

Etap I Załącznik nr 1

Etap I Załącznik nr 2

Etap II konsultacji społecznych (cele operacyjne, priorytety, wizja):

Etap II Raport nr 2

Etap II Załącznik nr 1

Etap II Załącznik nr 2

Etap III konsultacji społecznych (konsultowany gotowy dokument SUMP):

Etap III Raport nr 3

Etap III Załącznik nr 1

 

MAPY OGÓLNE:

Gminy metropolii warszawskiej (rys. 1.1)

Obszary interwencji SUMP (rys. 3.2)

Mapa szkicowa (rys. 6.6)

 

MAPY USZCZEGÓŁAWIAJĄCE:

Planowanie przestrzenne (rys. 6.2):

powiat grodziski

powiat legionowski

powiat miński

powiat nowodworski

powiat otwocki

powiat piaseczyński

powiat pruszkowski

powiat warszawski zachodni

powiat wołomiński

m.st.Warszawa

Transport zbiorowy (rys. 6.3):

powiat grodziski

powiat legionowski

powiat miński

powiat nowodworski

powiat otwocki

powiat piaseczyński

powiat pruszkowski

powiat warszawski zachodni

powiat wołomiński

m.st. Warszawa

Mobilność aktywna (rys. 6.4):

powiat grodziski

powiat legionowski

powiat miński

powiat nowodworski

powiat otwocki

powiat piaseczyński

powiat pruszkowski

powiat warszawski zachodni

powiat wołomiński

m.st. Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content