Projekty

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne umożliwiają realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Instrument ten pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym. Ma za zadanie nie tyle dostarczyć środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej oraz wzajemnej współpracy w zakresie programowania i realizacji działań.

Dofinansowanie ze środków UE dla 195 projektów stanowi 91,75% z kwoty przewidzianej na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej.

Więcej informacji

Skip to content