Diagnoza strategiczna na potrzeby Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Diagnoza strategiczna na potrzeby Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ została zaakceptowana Uchwałą Nr 25/2023 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dnia 24 maja 2023 roku. Dokument obejmuje lata 2016-2021. Horyzont czasowy diagnozy przyjęto ze względu na fakt zakończenia do 31 grudnia 2015 r. działań realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Jednocześnie był to rok ogłoszenia pierwszych naborów w ramach ustanowionego na potrzeby perspektywy UE na lata 2014-2020 nowego instrumentu – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także przyjęcia Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) ustalającego nowy podział statystyczny Polski. Okres diagnozy zamyka 2021 r. jako rok przypadający na początek nowej perspektywy finansowej, a także rok dostępności najbardziej aktualnych danych ze statystyki publicznej.

Diagnoza strategiczna na potrzeby Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content