Spotkanie dotyczące promocji Metropolii Warszawskiej

W dniu 13 stycznia 2023 r., w Warszawie, miało miejsce spotkanie z przedstawicielami gmin i powiatów – członków Stowarzyszenia poświęcone wspólnym działaniom promocyjnym. Dyskusja koncentrowała się na uzgodnieniu celów i metod wspólnych działań i przedsięwzięć, które w intencji uczestników spotkania powinny nie tylko poprawiać rozpoznawalność samego Stowarzyszenia, ale także wzmocnić wizerunek poszczególnych gmin i powiatów, podnosić wzajemną wiedzę o lokalnych wydarzeniach i atrakcjach turystycznych i kulturalnych oraz wzmacniać metropolitalną, ponadlokalną tożsamość mieszkańców.

 

Poprzedni Następny
Skip to content