Spotkanie Zespołu ds. SRMW

22 listopada br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. SRMW, który tworzą przedstawiciele każdego powiatu z obszaru metropolii warszawskiej (9 powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) wraz z reprezentantem m.st. Warszawy.

Podczas spotkania członkowie zespołu zapoznali się z aktualnym stanem prac nad dokumentami strategicznymi dla metropolii warszawskiej. Przedstawione zostały również wyzwania stojące przed metropolią oraz kluczowe zagadnienia scenariuszy rozwoju obszaru, które wcześniej wypracowano w ramach grup tematycznych.

Członkowie Zespołu podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami do materiału. Zwrócili uwagę, że takie zagadnienia jak adaptacja do zmian klimatu, migracje, planowanie przestrzenne powinny być jeszcze szerzej akcentowane w pracach nad strategią. Dyskutowano także nad założeniami funkcjonowania metropolii i potrzebie wypracowania ustawy metropolitalnej. Członkom Zespołu przekazano również informacje o planowanych dalszych pracach w ramach przygotowania „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Czekamy na kolejne komentarze od członków Zespołu do przekazanego im materiału dotyczącego scenariuszy oraz analizy SWOT.

Bardzo dziękujemy za wczorajsze spotkanie i cenne uwagi!

 

 

 

 

 

Poprzedni Następny
Skip to content