Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie budowy Węzła Janickiego w ramach realizacji północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7

W dniu 17 grudnia 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” przyjął stanowisko w sprawie budowy Węzła Janickiego w ramach realizacji północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

w sprawie budowy Węzła Janickiego 

w ramach realizacji północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, Węzeł Janickiego stanowi integralną część inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, polegającej na budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie.

Wskazany fragment drogi ekspresowej, łączącej Gdańsk z Warszawą i dalej przez Kraków w kierunku południowej granicy kraju, stanowi istotny element łączący aglomerację warszawską z pozostałą częścią województwa mazowieckiego oraz województwami: pomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Sam fragment, którego dotyczy inwestycja, w kontekście aglomeracji warszawskiej stanowić będzie istotny element obsługi całego jej północno-zachodniego fragmentu, ponieważ z omawianej trasy korzystać będą mieszkańcy trzech powiatów (nowodworskiego, warszawskiego zachodniego oraz m.st. Warszawy), które leżą w Obszarze Metropolitalnym Warszawy i poza Warszawą obejmują takie gminy, jak: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Pomiechówek, Stare Babice i Zakroczym.

Zgodnie z dokumentacją GDDKiA, Węzeł Janickiego jest jednym z siedmiu węzłów trasy, przeznaczonych do obsługi połączeń z układem dróg niższych kategorii, w tym jednym z trzech, które obsługiwać miały ruch już na terenie m.st. Warszawy, poza węzłem z Trasą Armii Krajowej jako węzłem tras ekspresowych, do którego nie są włączone drogi z układu lokalnego.

Węzeł Janickiego pozostaje najważniejszym węzłem, przewidzianym do realizacji w tym obszarze OMW, ponieważ docelowo, zgodnie z dokumentami planistycznymi województwa mazowieckiego, m.st. Warszawy i pozostałych gmin położonych w jego rejonie (Izabelin, Łomianki), stanowić ma włączenie tras istotnych dla układu drogowego tego obszaru.

Mowa tu o:

  • dochodzącej z kierunku wschodniego do węzła Trasie Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (dawniej Trasie Mostu Północnego) klasy głównej ruchu przyspieszonego (GP), która stanowi równocześnie fragment obwodnicy miejskiej i zapewnia również połączenie z prawobrzeżną częścią Warszawy oraz powiatami i gminami położonymi w północno-wschodniej części OMW;
  • przewidzianej do wybudowania od strony zachodniej trasie Nowo-Janickiego, która jako trasa klasy głównej (G) ma zebrać główny strumień ruchu z kierunku gminy Izabelin i południowej części gminy Łomianki, odciążając tym samym istniejące ulice Arkuszową i Wólczyńską.

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” uznaje, że proponowana przez GDDKiA rezygnacja z budowy Węzła Janickiego stanowi zagrożenie dla funkcjonowania układu dróg lokalnych.

Rozwiązania trasy liczone były według prognoz przewidujących rozłożenie obsługi tego rejonu na dwa węzły, z których Węzeł Janickiego, jak wskazano powyżej, pozostaje istotniejszy. Pozostawienie obsługi tego rejonu wyłącznie poprzez niedostosowany do wzmożonego obciążenia węzeł Wólka Węglowa utrudni obsługę obszaru, a także wywoła konieczność wykonywania przez mieszkańców dodatkowych podróży w celu dotarcia do jedynego węzła, co wzmoże natężenia ruchu na drogach lokalnych.

Brak węzła dodatkowo opóźni inwestycje lokalne, dot. budowy ul. Nowo-Janickiego i Przebudowy Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, poprzez konieczność ujęcia w nich kosztów budowy samego węzła z ponowną przebudową układu lokalnego w jego rejonie oraz powtórzenia procedur, które GDDKiA i tak prowadzić będzie w ramach swojej inwestycji.

Sam koszt budowy węzła może wręcz zastopować te inwestycje. Koszt węzła wynikać będzie głównie z wynikającej z prognoz ruchu konieczności realizacji rozwiązania wielopoziomowego, w tym bezkolizyjnego prowadzenia ruchu na kierunku Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie – S7 w kierunku do Trasy Armii Krajowej, co oznaczać będzie konieczność realizacji rozwiązania tunelowego (takie rozwiązanie przewiduje koncepcja składana przez GDDKiA do oceny środowiskowej).

Nie bez znaczenia jest również fakt, że kolejna inwestycja w tym rejonie po inwestycji GDDKiA, ingerująca w ruch na trasie ekspresowej, a taką będzie niewątpliwie odrębna budowa węzła w terminie późniejszym przez samorządy, będzie obciążaniem dla społeczności lokalnej ale też utrudni funkcjonowanie układu dróg ekspresowych w skali kraju.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” opowiada się za włączeniem Węzła Janickiego do przetargu GDDKiA dot. realizacji północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie.

Poprzedni Następny
Skip to content