Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” zgłosił uwagi do projektu Umowy Partnerstwa. Uważamy że odpowiednie wsparcie dla regionu Warszawskiego stołecznego jest niezbędne do realizacji celów polityki spójności na lata 2021-2027 oraz optymalnego rozwoju całego Mazowsza i Polski. Niestety, kwota alokacji przyznana dla regionu wynosi 157 mln euro, z czego 111,5 mln euro w ramach programu regionalnego, a pozostałe 45,5 mln euro w ramach krajowych programów operacyjnych, co oznacza – w zestawieniu z zakontraktowanymi już środkami z perspektywy finansowej 2014-2020 – zmniejszenie dostępnych środków o ok. 90%. Należy podkreślić, że metropolię warszawską zamieszkuje ok. 8% ludności Polski, a zaproponowana alokacja to zaledwie 0,25% funduszy na lata 2021-2027. Oznacza to także, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca metropolii warszawskiej przewidziano wsparcie unijne w wysokości ok. 51 euro. To prawie 35-krotnie mniej niż dla mieszkańców pozostałych regionów – dla reszty Polski jest to kwota ok. 1 761 euro na mieszkańca. Więcej w stanowisku Zarządu, przyjętym uchwałą nr 2/2021 w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce: Uchwała dot. Umowy Partnerstwa

Poprzedni Następny
Skip to content