Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ pozytywnie zaopiniowana

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ (Strategia ZIT) została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego. Pozytywne opinie potwierdzają zgodność dokumentu z Umową Partnerstwa, dają jednocześnie zielone światło do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 oraz programów krajowych. Pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) startują już w styczniu 2024 r.

Czym jest Strategia ZIT?

Istotą instrumentu ZIT jest realizacja projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów rozwojowych i skoordynowanego zaspakajania potrzeb danego obszaru. Pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym. W ramach Strategii ZIT samorządy współtworzące metropolię warszawską ustaliły wspólne cele i kierunki działań umożliwiające przeprowadzenie inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Na realizację instrumentu ZIT przewidziano 135 000 000 EUR dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Gminy i powiaty metropolii warszawskiej będą mogły wykorzystać te środki na projekty edukacyjne oraz poprawiające jakość przestrzeni, np.:

  • rozwój kompetencji kluczowych dzieci szkół podstawowych,
  • dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie edukacji ogólnej, w tym m.in. przebudowa, rozbudowa, adaptacja,
  • rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej, w tym m.in. modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej i poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu,
  • rozwój infrastruktury przeznaczonej dla indywidualnej mobilności aktywnej, w tym m.in. ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów, ogólnodostępne punkty serwisowe,
  • zakup ekologicznego taboru autobusowego oraz rozbudowa infrastruktury paliw alternatywnych,
  • poprawę jakości infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z ekologicznego transportu publicznego, w tym parkingi „Parkuj i jedź”,
  • rozwój alternatywnych form mobilności miejskiej, w tym wsparcie systemów wypożyczania rowerów, infrastruktura do ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych, carsharing,
  • poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.

W ramach Strategii ZIT będą również realizowane projekty komplementarne finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w tym budowa trasy tramwajowej do Wilanowa oraz kolejny etap budowy II linii metra.

Co dalej ze Strategią ZIT?

Już w I kwartale 2024 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach ZIT – zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

Styczeń 2024 – Infrastruktura rowerowa i piesza;

Luty 2024 – Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, w tym zakup taboru autobusowego.

Jakie dokumenty strategiczne dla metropolii warszawskiej?

Strategia ZIT jest jednym z trzech dokumentów strategicznych metropolii warszawskiej. Koncepcję dotyczącą przemieszczania się po metropolii oraz wskazówkę jak zadbać o większą wygodę  i bezpieczeństwo mobilnych mieszkańców stanowi „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” (SUMP MW). Ponadto trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW), która będzie spełniała kryteria strategii rozwoju ponadlokalnego, a jednocześnie określi obszary współpracy, dzięki którym samorządy współtworzące metropolię warszawską będą mogły działać sprawniej i bardziej efektywnie.

 

 

Jaki jest zasięg oddziaływania Strategii ZIT?

Strategia ZIT obejmuje całą metropolię warszawską, tj. region warszawski stołeczny, stanowiący centralną część województwa mazowieckiego. W skład regionu warszawskiego stołecznego wchodzą: Miasto Stołeczne Warszawa; powiat grodziski oraz gminy wchodzące w jego skład: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola; powiat legionowski oraz gminy wchodzące w jego skład: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew; powiat miński oraz gminy wchodzące w jego skład: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki (miasto), Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska), Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek; powiat nowodworski oraz gminy wchodzące w jego skład: Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Zakroczym; powiat otwocki oraz gminy wchodzące w jego skład: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wiązowna; powiat piaseczyński oraz gminy wchodzące w jego skład: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn; powiat pruszkowski oraz gminy wchodzące w jego skład: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn; powiat warszawski zachodni oraz gminy wchodzące w jego skład: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice; powiat wołomiński oraz gminy wchodzące w jego skład: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

 

Załącznik do komunikatu:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

 

Poprzedni Następny
Skip to content