Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” popiera starania Gminy Dobre o przywrócenie praw miejskich

Gmina Dobre posiadała prawa miejskie od 1530 r. do 1852 r. gdy utraciła je w wyniku polityki carskiej po powstaniu listopadowym. Status miejski, to szansa i jeden z kluczowych warunków zwiększenia dynamiki rozwoju gminy Dobre, pozyskania nowych inwestorów, powiększenia liczy mieszkańców, ale też możliwość pozyskania funduszy związanych z rozwojem obszarów miejskich. Zarząd SMW nie ma wątpliwości, że Dobre ze względu na swój charakter historyczny, urbanistyczny, współczesny, konsekwentny rozwój oraz wolę mieszkańców wyrażoną w konsultacjach zasługuje, aby odzyskać posiadane przez 322 lata prawa miejskie. https://sm.waw.pl/wp-content/uploads/2023/03/Stanowisko_Zarzadu_SMW_Gmina_Dobre-sig.pdf

Poprzedni Następny
Skip to content