Dąbrówka

Członek stowarzyszenia

Dąbrówka to gmina wiejska w woj. mazowieckim, w powiecie wołomińskim z ponad 8 tys. mieszkańców. Wójtem gminy Dąbrówka jest Pan Radosław Korzeniewski. Miejsce atrakcyjne dla tych, którzy szukają chwili wytchnienia od miejskiego zgiełku i pędu.

Północną granicę gminy wyznacza Bug z wieloma obszarami Natura 2000. Unikatowość tego terenu oraz dziewicza forma stanowią prawdziwe bogactwo naturalne, jak i ogromny potencjał rekreacyjny.

Gmina Dąbrówka to też dobre miejsce na inwestycje, ale bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne, które dla gminy jest prawdziwym skarbem. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 8 i trasa europejska E67 Warszawa – Białystok – Helsinki tzw. Via Baltica.
Dąbrówka to naturalne i ekologiczne zaplecze aglomeracji warszawskiej.

Więcej informacji: https://www.dabrowka.net.pl/

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content