Jabłonna

Członek stowarzyszenia

W „Spominkach Płockich II” z 1339 r . pojawia się pierwsza wzmianka o Jabłonnie.

Jabłonna jest nowoczesną gminą wiejską. Ma charakter osadniczy, usługowy i rekreacyjny, jest gminą czerpiącą z możliwości rozwojowych Warszawy, przyjazną małym i średnim przedsiębiorcom, wykorzystującą lokalne tradycje dla rozwoju.

Obecny kształt gminy ustalono w roku 1977, kiedy to kolejna część gminy została włączona do stolicy. Korzystne położenie gminy w granicach aglomeracji warszawskiej oraz atrakcyjność terenów budowlanych położonych w pobliżu dużych kompleksów leśnych spowodowały, w ostatnich latach, intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na terenie gminy powstało wiele nowoczesnych osiedli o atrakcyjnym stylu architektonicznym.

Duża ilość terenów dotychczas nie zagospodarowanych stwarza korzystne warunki dla dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz lokalizacji nieuciążliwych obiektów handlowych i usługowych.

Wójtem Gminy Jabłonna jest pan Jarosław Chodorski.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content