Jakubów

Członek stowarzyszenia

Gmina Jakubów położona jest w środkowej części Wysoczyzny Kałuszyńskiej, która znajduje się na Nizinie Południowo-Podlaskiej. Leży na północ od szlaku komunikacyjnego Warszawa-Siedlce, w odległości 45 km od Siedlec, 60 km od Warszawy i 10 km od Mińska Maz.

Pod względem administracyjnym gmina Jakubów należy do powiatu mińskiego w woj. mazowieckim. Sąsiaduje z gminami: Stanisławów, Dobre, Kałuszyn, Cegłów i Mińsk Mazowiecki.

Gminę tworzy 26 sołectw o łącznej powierzchnia 87 km2. Północno-zachodnia i częściowo środkowa część gminy to obszary o dominującej funkcji letniskowej i turystycznej. Tereny w trzech miejscowościach ( Wola Polska, Ludwinów i Tymoteuszew) są przeznaczone w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów pod budownictwo letniskowe.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, energetyczną, telefoniczną, stację wodociągową w Mistowie i stację redukcyjną gazu w Narcie. Położenie gminy m.in. przy drodze krajowej nr 2 relacji Warszawa-Terespol stwarza bardzo dobre warunki do inwestowania na tych terenach.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na północ od miejscowości znajdują się tereny przeznaczone pod budownictwo przemysłowe, rzemiosło uciążliwe, czy też lecznicę zwierząt.

Głównym zajęciem mieszkańców jest praca w rolnictwie. Bliskość aglomeracji warszawskiej i dobre połączenia komunikacyjne powodują, że wielu ludzi podejmuje pracę poza miejscem zamieszkania. W gminie rozwija się działalność gospodarcza, głównie jest to handel i usługi związane z produkcją rolną. Na północ od Jakubowa znajdują się obszary przeznaczone pod przemysł, budownictwo, rzemiosło i usługi.

O atrakcyjności gminy świadczy duże zainteresowanie mieszkańców miast kupnem ziemi i osiedleniem się na jej terenie. Z roku na rok przybywa działek rekreacyjnych zlokalizowanych przede wszystkim w okolicy rzeki Rządzy.

Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem powiatowym – Mińskiem Mazowieckim, niewielka odległość od Warszawy, przebieg głównej trasy komunikacyjnej o randze krajowej i międzynarodowej w kierunku wschód – zachód, istniejące linie energetyczne i gazociągu wysokiego ciśnienia stwarzają korzystne warunki dalszego rozwoju gminy.

Wójtem Gminy Jakubów jest pani Hanna Wocial.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content