Kampinos

Członek stowarzyszenia

Kampinos – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie warszawski zachodnim. Siedzibą gminy jest Kampinos. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2021 gminę zamieszkiwało 4473
osób.
Kampinos uzyskał lokację miejską w 1414 roku, zdegradowany przed 1579 rokiem. Wieś królewska w dzierżawie Kampinos w ziemi sochaczewskiej województwa rawskiego w 1792 roku. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa warszawskiego.
W okresie po II Wojnie Światowej miejscowość leżąca w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego zyskała znaczenie jako lokalne centrum turystyczne – w latach 50. w miejscowym dworze mieścił się dom wycieczkowy PTTK, zlikwidowany na początku lat 90. XX wieku. Od kilku lat wieś zabiega o przywrócenie atrakcyjności dla inwestorów i turystów. W granicach Gminy znajduje się muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinos organizuje co roku, we wrześniu Eko Piknik. Działa klub piłkarski Orzeł Kampinos, a także klub zapaśników Ryś Kampinos.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content