Kobyłka

Członek stowarzyszenia

Kobyłka to mazowieckie miasto położone w stołecznym obszarze metropolitarnym, oddalone o 17 km od Warszawy w kierunku północno-wschodnim.

Miasto jest atrakcyjnym miejscem do osiedlania się. Łączy 2 niezwykle cenne zalety: leży nieopodal Warszawy, a równocześnie gwarantuje zacisze. W ostatnich latach rozpoczął się tu znaczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wraz z nim przybywają nowi mieszkańcy. W 2022 r. jest to 23 950 osób zameldowanych na pobyt stały i 268 osób zamieszkałych na pobyt czasowy.

Burmistrzem Miasta Kobyłka jest Pani Edyta Zbieć.

Kobyłka jest też jednym z tych wyjątkowych miast na Mazowszu, które mogą się poszczycić wspaniałym zabytkiem klasy międzynarodowej – kościołem okrzykniętym Perłą Baroku na Mazowszu. Zabytkowy kościół pw. Świętej Trójcy to skarb miasta.

Przyroda. Tereny leśne stanowią tu 22% powierzchni. Składają się na nie okoliczne lasy oraz obszar rezerwatu przyrody Grabicz. W części zurbanizowanej Kobyłki również nie brakuje zieleni.
Dawniej ziemie obecnego miasta porastał bór sosnowo-dębowy z kępami brzóz. W miejscach podmokłych występowały bory jesionowo-olszowe. Obecnie w Kobyłce znajduje się 411 ha lasów, w tym ok. 23 ha lasów komunalnych, 182 ha lasów państwowych, 206 ha lasów prywatnych. Teren lasów obsługiwany jest przez Nadleśnictwo Drewnica. Największym kompleksem leśnym jest rezerwat GRABICZ, znajdujący się w południowo-wschodniej części miasta.
GRABICZ to rezerwat faunistyczny. Celem jego utworzenia była ochrona jeziora pochodzenia torfowiskowego i terenów go otaczających, będących ostoją wielu gatunków ptaków. Zamieszkuje tu dzikie ptactwo, szczególnie wodne. Podczas jesiennych przelotów zatrzymują się tu stada kaczek, gęsi, perkozów i łabędzi. Od wiosny do jesieni żerują tu również czaple. Możemy spotkać przedstawicieli kilkudziesięciu gatunków.

Tradycja. Miasto ma bogatą historię. Tu miały miejsce ostatnie bitwy Insurekcji Kościuszkowskiej i na tej ziemi, w pobliskim Ossowie, miał miejsce Cud nad Wisłą.

Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z początku XV w. Niegdyś nosiła ona nazwę Targowa Wola od odbywających się tu targów koni. Swój rozkwit wieś przeżywała w XVIII w., kiedy to działały tu prężnie manufaktury, przede wszystkim słynna wytwórnia pasów kontuszowych, a także drukarnia jezuitów. W końcu XVIII w. Kobyłka była również modną wycieczkową miejscowością dla młodzieży warszawskiej, która bawiła w karczmie usytuowanej pośrodku rynku.

Nazwa miasta wywodzi się od odbywających się tu targów koni. To sprzedawano konie pozostałe po zakończeniu targu na Pradze. Z pierwszych, XV-wiecznych źródeł pisanych można dowiedzieć się, że wieś nazywała się wówczas Targowa Wola. Późniejsza nazwa wzięła się prawdopodobnie z potocznego nazewnictwa związanego z handlem końmi. Nazwy Kobyłka, Kobiałka, czy Kobełka pojawiają się w źródłach z początku XVIII w.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content