Kołbiel

Członek stowarzyszenia

Gmina Kołbiel położona jest w południowo- wschodniej części woj. mazowieckiego w powiecie otwockim. Posiada dogodne położenie w rejonie ważnych szlaków komunikacyjnych. Przez jej obszar przechodzą drogi krajowe: Warszawa-Lublin (nr 17) oraz Sochaczew-Mińsk Mazowiecki (nr 50) oraz droga kolejowa Mińsk Mazowiecki-Pilawa. Wieś Kołbiel położona jest w odległości około 20 km od Otwocka i ok. 40 km od Warszawy.

Wójtem Gminy Kołbiel jest Pan Adam Budyta. Kołbiel zamieszkuje ponad 8 tys. osób, a jej powierzchnia wynosi 106 km2. Lasy zajmują około 19,9 %, użytki rolne – 71,5 %, tereny zabudowane, drogi i nieużytki – 8,6 %. Obszar gminy podzielony jest na 29 sołectw.

Wyróżnikiem gminy jest wciąż żywy na jej terenie folklor, obecny zarówno podczas uroczystości kościelnych, jak i Gminno-Parafialnych Dożynek. Poza dorocznymi uroczystościami i imprezami, w które włączają się większe grupy mieszkańców, kultywowaniem, ale także promowaniem dziedzictwa kultury kołbielskiej zajmują się zespoły ludowe i koła wycinankarskie, a także nieliczni już artyści indywidualni.

Gmina Kołbiel powoli traci swój rolniczy charakter. Nieliczne gospodarstwa rolne produkujące na sprzedaż, specjalizują się w tradycyjnych dla regionu kierunkach produkcji – chowie bydła mlecznego, w mniejszym stopniu trzody chlewnej. Coraz więcej osób utrzymuje się z pracy w zakładach produkcyjnych, firmach usługowych i handlowych położonych zarówno na terenie gminy, jak i sąsiednich gmin i miast oraz stolicy. Bliskość Warszawy i zbieg dróg międzynarodowych stwarza dogodne warunki dla inwestycji. Poza typowymi podmiotami gosp. zaspokajającymi podstawowe potrzeby mieszkańców i gości, na terenie gminy Kołbiel obecne są przedsiębiorstwa z branży spożywczej, transportowej, tworzyw sztucznych i materiałów budowlanych.

Kołbiel to teren bardzo atrakcyjny dla mieszkalnictwa. Dobrze rozwinięta jest sieć dróg, co roku modernizowane są wybrane drogi gminne. Wszystkie miejscowości gminy posiadają sieć wodociągową, stale modernizowaną.

Gmina nie zapomina też o potrzebach mieszkańców w zakresie spędzania wolnego czasu realizując remonty świetlic wiejskich, budowy placów zabaw w poszczególnych miejscowościach oraz infrastruktury sportowej zasadniczo skupiającej się wokół szkół, dostępnej jednak dla pozostałych mieszkańców.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content