Latowicz

Członek stowarzyszenia

Gmina Latowicz położona jest w południowo-wschodniej części Mazowsza, na pograniczu dwóch regionów geograficznych: Kotliny Warszawskiej na zachodzie i Wysoczyzny Siedleckiej na wschodzie w odległości 27 km od Mińska Mazowieckiego, 45 km od Siedlec i 70 km od Warszawy.

Siedzibą Gminy jest niewielka miejscowość Latowicz położona na wzniesieniu, które otaczają zewsząd podmokłe łąki rozciągające się nad rzeką Świder i jej odnogami. Miejscowość zajmuje powierzchnię 25,73 km2, co stanowi 22,47% obszaru całej Gminy, wynoszącego 114,15 km2.

Latowicz jest jedną z najstarszych osad w południowo-wschodniej części Mazowsza. Położony na wzgórzu, oblanym dookoła Świdrem i jego odnogą miał charakter obronny. Pierwsze wzmianki o Latowiczu pochodzą z wieku XIII. W 1420 r. Latowicz otrzymał prawa miejskie na prawie magdeburskim, potwierdzone następnie przez księcia mazowieckiego Janusza I w 1423 roku.

Nadużycia ze strony burmistrzów i zarządców oraz destrukcyjne rządy zaborców przyczyniły się do upadku miasta w XVIII w. W 1869 r. Latowicz bezpowrotnie utracił prawa miejskie. Warto jednakże podkreślić, że wieś zachowała do dziś ślady wielowiekowego rozwoju, co widoczne jest w rozplanowaniu ulic, śladach dawnego targowiska o wrzecionowatym kształcie. Z okresu lokacyjnego pochodzi ponadto czworoboczny rynek przylegający do głównego traktu.

Obecnie w skład Gminy wchodzą następujące miejscowości: Borówek, Budy Wielgoleskie, Budziska, Chyżyny, Dąbrówka, Dębe Małe, Generałowo, Gołełąki, Kamionka, Latowicz, Oleksianka, Redzyńskie, Stawek, Strachomin, Transbór, Waliska, Wężyczyn, Wielgolas.

Wójtem Gminy Latowicz jest pan Bogdan Jacek Świątek-Górski.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content