Leszno

Członek stowarzyszenia

Gmina Leszno położona jest na terenie woj. mazowieckiego, w powiecie warszawskim zachodnim. W centrum gminy, w odległości 20 km od Warszawy znajduje się miejscowość Leszno – siedziba władz. Leszno leży przy skrzyżowaniu dróg krajowych Warszawa – Sochaczew i Nowy Dwór Mazowiecki – Błonie.

Powierzchnia Gminy Leszno wynosi 12503 ha, z czego 51 % stanowią użytki rolne (w tym grunty orne 39 %). Gmina ma profil rolniczy – jest znaczącym ośrodkiem upraw w rejonie Warszawy, zwłaszcza warzyw, a także zbóż i roślin okopowych.

Blisko połowę terytorium gminy (46%) stanowi Kampinoski Park Narodowy. Należy dodać, że prawie cała gmina położona jest w zasięgu otuliny Parku. Gmina Leszno od wschodu graniczy z gminami: Izabelin i Stare Babice, za których wschodnimi granicami rozpościera się Warszawa. Na południu i zachodzie graniczy Leszno z kolejnymi 3 gminami powiatu warszawskiego zachodniego: Ożarowem Maz., Błoniem i Kampinosem. W części południowo-zachodniej na niewielkim odcinku sąsiaduje z gminą Teresin z powiatu sochaczewskiego. Granica północna jest granicą z powiatem nowodworskim, a dokładnie z jego 2 gminami: Leoncinem i Czosnowem.

Dzieje Leszna sięgają okresu 1400-1200 lat przed narodzeniem Chrystusa, kiedy to w okolicy dzisiejszego cmentarza i jeziora Tomczyn powstała pierwsza osada. W średniowieczu Leszno stało się siedzibą Leszczyńskich herbu Boża Wola. Najstarszy wykaz wiosek parafii Leszno i ich właścicieli pochodzi z 1579 r. Przez długi okres Leszno było własnością prywatną, należało m.in. do Plichtów, Łuszczewskich, Szymanowskich, Piotrowskich. W I połowie XVIII w. powstał pałac Łuszczewskich w otoczeniu parku. Przełomowy dla Leszna był rok 1849, w którym właściciel tutejszego majątku Michał Piotrowski oraz Jan Berhson i S-ka rozpoczęli budowę Cukrowni „Michałów”.
Druga co do wielkości miejscowość gminy – Zaborów – wspomniana była po raz pierwszy w 1239 r. W 1921 roku stała się siedzibą gminy Zaborów i była nią do 1954 r., kiedy to w wyniku reformy administracyjnej gminy zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powstały gromady. Kiedy gminy reaktywowano w 1973 roku, Zaborów stał się częścią gminy Leszno.

Wójtem gminy Leszno jest Pan Rusiecki Grzegorz.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content