Otwock

Członek stowarzyszenia

Otwock – miasto z dobrym klimatem

Otwock położony jest w centrum woj. mazowieckiego, na południowy wschód od Warszawy. Leży na pograniczu Doliny Środkowej Wisły i Równiny Garwolińskiej, na lewym brzegu Świdra, w pobliżu jego ujścia do Wisły. Miasto graniczy od północy z Józefowem, od wschodu z gminą Wiązowna, na południu z gminą Celestynów i miastem Karczew. Zachodnią, naturalną granicę miasta stanowi rzeka Wisła.

Od stolicy Polski dzieli je odległość 25 km. Zajmując obszar 47 km2, którego 44% stanowią tereny leśne, Otwock ma charakter miasta parku. Dzisiejszy Otwock z 45 025 mieszkańców jest ośrodkiem administracyjnym, usługowym, leczniczym i wypoczynkowym. Przez miasto przepływa rzeka Świder.

Otwock jest miastem wyjątkowym. Od dawna słynie jako ośrodek letniskowo-uzdrowiskowy. Bliskość Warszawy, dostępność komunikacyjna i położenie wśród lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego stwarzają korzystne perspektywy i sprzyjają dynamicznemu rozwojowi miasta. W Otwocku przykłada się dużą wagę do podnoszenia poziomu dochodów własnych. Każdego roku zwiększa się wysokość budżetu, w którym inwestycje stanowią aż 15%.

Działania gminy zmierzają do przekształcenia Otwocka w centrum aktywności gospodarczej. Miasto kładzie duży nacisk na rozbudowę infrastruktury, prowadzi aktywną politykę inwestycyjną. Otwock jest atrakcyjnym obszarem dla inwestorów. Ma własną dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną: oczyszczalnię ścieków i składowisko odpadów komunalnych. Posiada wiele ciekawie zlokalizowanych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przemysł i rekreację.

Miasto Otwock to doskonały teren do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość, handel i budownictwo. Specyficzny mikroklimat, ładne okolice, dbałość o rozbudowę infrastruktury i aktywność mieszkańców zapewniają miastu szybki rozwój.

Prezydentem Miasta Otwocka jest pan Jarosław Tomasz Margielski.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content