Ożarów Mazowiecki

Członek stowarzyszenia

Gmina Ożarów Mazowiecki położona jest w centrum woj. mazowieckiego, w powiecie warszawskim zachodnim. Od wschodu graniczy z Warszawą, następnie rozciąga się w kierunku Błonia i Sochaczewa wzdłuż ważnych międzynarodowych tras komunikacyjnych: autostrady A2, drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej Warszawa-Berlin.

Jest gminą miejsko-wiejską liczącą ponad 23 tysiące mieszkańców, znaną z dobrych ziem uprawnych – najczęściej III i IV klasy. Obszar Gminy podzielony na 25 sołectw i 11 osiedli zajmuje powierzchnię 71,34 km2.

Pierwsze wzmianki o Ożarowie pojawiły się jeszcze w głębokim średniowieczu, kiedy Ożarów był wsią królewską należącą do starostwa warszawskiego. Z tych czasów wywodzi się zapewne obecna nazwa miasta, wówczas nazywanego: Folwarkiem Pożarowym lub wsią Pożarowy. Ożarów wspominany jest także w kronikach Potopu szwedzkiego, a następnie w XVIII i XIX w., w związku z działalnością osiedlonych tutaj takich rodzin jak: Reicherowie, Marszewscy, Kierbedziowie.

Z początkiem XX w. w gminie pojawiły się pierwsze większe zakłady przemysłowe: Wytwórnia Spirytusu i Drożdżownia w Józefowie, Huta Szkła i Fabryka Kabli w Ożarowie. Ważnym wydarzeniem historycznym było podpisanie w XIX-wiecznym dworku przy ul. Poniatowskiego w październiku 1944 r. układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, po 63 dniach Powstania Warszawskiego.

Położenie w sąsiedztwie Warszawy oraz doskonale rozwinięty system komunikacyjny (autostrada A2, trasa S8, droga krajowa nr 92) powodują, że wiele firm chętnie lokuje tu swój kapitał. Ze względu na rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną gmina jest także atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

Wśród ponad 2500 firm działających na terenie gminy znajdują się szeroko znane poza Ożarowem: IBA BIOTON, Diesel-Truck, Daimler Chrysler Automotive Polska, Renault, Vigo System, na terenach dawnej Fabryki Kabli uruchomiona została Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Tradycyjnie Gmina Ożarów Maz., zwana też zielonym zagłębiem stolicy, znana jest z upraw doskonałych warzyw. Dlatego na terenie gminy, w Broniszach, został zlokalizowany największy w Polsce Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy. Instytucja nowoczesna i potrzebna, zdolna obsłużyć kilkanaście tysięcy kupców i dostawców owoców, warzyw i kwiatów.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content