Pomiechówek

Członek stowarzyszenia

Gmina Pomiechówek położona jest w północnej części Mazowsza, w powiecie nowodworskim, w odległości 40 km od Warszawy i 7 km od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Zajmuje obszar 102,70 km2.

Administracyjnie podzielona jest na 26 sołectw, które aranżują życie swoich lokalnych społeczności. W gminie zamieszkuje 9891 osób, w tym 3308 w Pomiechówku i 5596 w pozostałych sołectwach. Pomiechówek aktywnie pozyskuje środki unijne i dotacje zewnętrzne. W ostatnich latach na zadania inwestycyjne i te związane z kapitałem ludzkim pozyskano ponad 22 mln zł.

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: leśny Pomiechówek oraz przyrody Dolina Wkry. W znacznej części gmina objęta jest Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Położona jest nad wodami Wkry i Narwi.

Ma dogodne połączenie z Warszawą. Podmiejski ruch pasażerski umożliwia szybkie dotarcie ze stolicy do samego centrum Pomiechówka – zaledwie 46 minut podróży pociągiem do warszawskiej aglomeracji. To jednak wystarczający czas, by znaleźć się w zgoła odmiennej przestrzeni przyrodniczej. Kilka kilometrów od zachodnich granic gminy przebiega jedna z podstawowych dróg szybkiego ruchu samochodowego w Polsce – trasa nr 7 Warszawa-Gdańsk.

Od lat Pomiechówek postrzegany jest jako atrakcyjna miejscowość wypoczynkowa. Nad rzekami Wkrą i Narwią zlokalizowanych jest blisko 3 tys. działek letniskowych. Biorąc pod uwagę architekturę mieszkaniową przeważa zabudowa jednorodzinna.

Dziś aktywność wobec pojawiających się możliwości inwestycyjnych gmina uzupełnia o działania zmierzające do zachowania rekreacyjnego charakteru miejscowości. Atmosfera podwarszawskiej miejscowości kusi szczególnie tych, którzy poszukują bezpiecznego, spokojnego miejsca do zamieszkania, dobrze skomunikowanego, z dostępną infrastrukturą – którą w ostatnich latach intensywnie jest rozbudowywana, m.in. dzięki pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Bezpośrednie sąsiedztwo Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin zintensyfikowało działania zmierzające do gospodarczego ożywienia regionu. Ponad 179 ha terenów okołolotniskowych czeka na inwestorów. Plan Pomiechówka przewiduje, że rozwój portu lotniczego, a szczególnie kapitału prywatnego wokół inwestycji, przyniesie korzyści mieszkańcom w postaci nowych miejsc pracy. Zachowane zostaną równocześnie walory krajobrazowo-przyrodnicze, jak rezerwaty leśne, obszary Natura 2000, które – oddzielone od terenów inwestycyjnych przepływającą przez centrum gminy Wkrą – pozwolą na dalszy rozwój atrakcyjnego produktu turystyki wypoczynkowej.

Wójtem Gminy Pomiechówek jest pan Dariusz Tomasz Bielecki.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content