Poświętne

Członek stowarzyszenia

Gmina Poświętne położona jest w woj. mazowieckim, powiecie wołomińskim. Gminę tworzy 28 sołectw o łącznej powierzchni 10 425 ha, w tym użytki rolne to 74%, a użytki leśne 19%.

Sołectwa: Choiny, Cygów, Czubajowizna, Dąbrowica, Helenów, Jadwiniew, Józefin, Kielczykowizna, Kolno, Krubki-Górki, Laskowizna, Małków, Międzyleś, Międzypole, Nadbiel, Nowe Ręczaje, Nowy Cygów, Ostrowik, Poświętne, Ręczaje Polskie, Rojków, Stróżki, Trzcinka, Turze, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Wólka Dąbrowicka, Zabraniec.

Zamieszkuje tu około 6 000 osób.

Podstawową funkcją Gminy Poświętne jest rolnictwo oraz rekreacja dla aglomeracji warszawskiej. Poza funkcjami – wynikającymi z możliwości zewnętrznego rozwoju gminy, funkcji rolniczych, usługowo-handlowych, ekologicznych, mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, sportu, szkolnictwa, oraz innych – gmina realizuje także funkcje: turystyki i agroturystyki, ochrony dóbr kultury, ochrony zabytków i upowszechnia wiedzy o zabytkach nieruchomych i innych wartościach kulturowych znajdujących się na jej terenie, a świadczących o umiejętnościach, tradycjach oraz dziedzictwie.

Sąsiednie gminy to Klembów, Stanisławów, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Zielonka.

Wójtem Gminy Poświętne jest pan Sylwester Niźnik.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content