Powiat Miński

Członek stowarzyszenia

Powiat Miński został utworzony 1 stycznia 1999 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów – Dz. U. Nr 103, poz. 652.

Mieszkańcy powiatu mińskiego tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym – poprzez wybory i referendum powiatowe – lub za pośrednictwem organów powiatu.

W granicach powiatu mińskiego znajdują się:
1. miasta: Mińsk Mazowiecki, Sulejówek;
2. gminy miejsko-wiejskie: Halinów, Kałuszyn, Mrozy
3. gminy wiejskie: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Stanisławów.

Powiat miński położony jest na granicy Niziny Południowopodlaskiej oraz Środkowomazowieckiej. Obejmuje on znaczną część Wysoczyzny Kałuszyńskiej, a ponadto fragmenty Obniżenia Węgrowskiego, Równiny Garwolińskiej oraz Równiny Wołomińskiej. Charakterystyczną cechą tego obszaru jest powolne wznoszenie się terenu w kierunku wschodnim – od ok. 100 m n.p.m. we wschodniej części Równiny Wołomińskiej i Garwolińskiej ku najwyższym partiom Wysoczyzny Kałuszyńskiej (190–223 m n.p.m.), a następnie gwałtowniejsze obniżenie się terenu w kierunku dna Doliny Kostrzynia i Liwca (ok. 120–140 m n.p.m.), płynących przez Obniżenie Węgrowskie.

Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty powiatu mińskiego chronione są w obrębie 11 rezerwatów przyrody (Jedlina, Rudka Sanatoryjna, Wólczańska Góra, Świder, Florianów, Bagno Pogorzel, Przełom Witówki, Rogoźnica, Torfowisko Jeziorek, Torfowisko Zawały, Barania Ruda), Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (Rogoźnica, Dolina Środkowego Świdra, Torfowisko Czernik oraz Gołe Łąki), Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Kostrzynia, Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz jednego użytku ekologicznego (Sosny Olszewickie). Ponadto na terenie powiatu mińskiego zlokalizowane są fragmenty Warszawskiego oraz Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Herbem powiatu mińskiego jest tarcza późnogotycka z podstawą zaokrągloną tzw. tarcza hiszpańska dwudzielna w słup, przedstawiająca w polu prawnym czerwonym białego orła niekoronowanego ze złotą przepaską na skrzydłach, z takimż dziobem, szponami oraz pierścieniem na ogonie, w polu lewym błękitnym złotą ośmioramienną gwiazdę nad złotym półksiężycem.

Władze Powiatu Mińskiego: Rada Powiatu i Zarząd Powiatu.

Powiat na zewnątrz reprezentuje Starosta Miński. Siedzibą władz powiatu jest miasto Mińsk Mazowiecki.

Przewodniczącym Zarządu Powiatu – Starostą Powiatu Mińskiego jest Pan Antoni Jan Tarczyński.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content