Powiat Nowodworski

Członek stowarzyszenia

Powiat nowodworski leży w środkowej części województwa mazowieckiego i graniczy z pięcioma powiatami: pułtuskim, płońskim, sochaczewskim, legionowskim i warszawskim zachodnim. W skład Powiatu Nowodworskiego, utworzonego w wyniku reformy administracyjnej kraju z dnia 1 stycznia 1999 r., wchodzi 6 gmin: gmina miejska Nowy Dwór Mazowiecki, dwie gminy miejsko-wiejskie Zakroczym i Nasielsk oraz trzy gminy wiejskie – Czosnów, Leoncin i Pomiechówek.

Powiat zajmuje obszar o powierzchni 695 km² i liczy ponad 79 tys. mieszkańców. Położenie powiatu w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej oraz przy trasach wiodących na Pojezierze Warmińsko-Mazurskie i nad Morze Bałtyckie, stwarza atrakcyjne warunki dla rozwoju turystyki weekendowej, ekoturystyki, pobytów agroturystycznych oraz wycieczek rowerowych i pieszych. Głównym atutem środowiska przyrodniczego Powiatu Nowodworskiego są walory krajobrazowe związane z obecnością lasów o urozmaiconej faunie i florze oraz trzech dużych rzek: Wisły, Narwi i Wkry.

Poza walorami ekologiczno-przyrodniczymi oraz turystyczno-kulturowymi, Powiat Nowodworski wyróżnia się doskonałym systemem komunikacji, zarówno drogowej jak i kolejowej. Przez teren powiatu przebiegają krajowe drogi i linie kolejowe. Dobre powiązania zapewniają magistrala kolejowa E-65 Warszawa-Gdańsk oraz drogi krajowe: nr S7 (Gdańsk – Mława – Płońsk – Warszawa – Kraków – Chyżne) i nr 62 (Włocławek – Płock – Wyszogród – Nowy Dwór Mazowiecki – Wyszków), a także drogi, wojewódzkie: nr 630 (Nowy Dwór Mazowiecki – Jabłonna), nr 631 (Nowy Dwór Mazowiecki – Wieliszew – Nieporęt), nr 579 (Kazuń Polski – Leszno – Błonie) i nr 575 (Kazuń Nowy – Kamion – Płock).

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content