Powiat Pruszkowski

Członek stowarzyszenia

Powiat Pruszkowski jest najmniejszym (powierzchnia wynosi 246 km2, co stanowi zaledwie 0,069% powierzchni województwa), ale za to najgęściej zaludnionym (ok. 166 tys. mieszkańców) powiatem w Polsce.

Gęstość zaludnienia wynosi średnio 674 osób/km2. Największa jest w gminach miejskich w Piastowie (3 978 os./km²) i Pruszkowie (3220 os./km²).

W obecnym kształcie został utworzony 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy samorządu terytorialnego.

Składa się z 6 gmin: 2 miejskich – Pruszków i Piastów, 1 miejsko-wiejskiej – Brwinów, 3 wiejskich – Nadarzyn, Michałowice i Raszyn.

Starostą Pruszkowskim jest Pan Krzysztof Rymuza.
Powiat jest położony w centralnej części woj. mazowieckiego w obszarze metropolitalnym Warszawy. Od północnego-wschodu graniczy z miastem Warszawą, od północy z Powiatem Zachodnim Warszawskim, od zachodu z Powiatem Grodziskim, od południa i południowego-wschodu z Powiatem Piaseczyńskim.

Najodleglejszy kraniec Powiatu dzieli od Warszawy 20 km, najbliższe miejsce tylko 12 km.

Dogodne położenia pod względem komunikacyjnym oraz liczne połączenia kolejowe i drogowe, pozwalające na rosnące przemieszczanie się ludzi i towarów, dodatnio wpływają na tendencje migracyjne. Dużym atutem jest bliskość międzynarodowego portu lotniczego, pasażerskiej kolejowej linii średnicowej oraz bezpośrednie połączenie z centralną magistralą kolejową Berlin-Moskwa. Sieć dróg krajowych jest dobrze rozwinięta i wynosi 729 km, z czego około 167 km, to drogi powiatowe, systematycznie remontowane i modernizowane, również przy pomocy środków unijnych.

Oprócz dróg, Powiat ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną, tj. sieci wodociągowe, kanalizację, oczyszczalnie ścieków, sieci gazowe, elektroenergetyczne i telefoniczne, która stwarza możliwości dalszego rozwoju przemysłu, handlu, przetwórstwa i budownictwa, także na terenach wiejskich.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content