Prażmów

Członek stowarzyszenia

Gmina Prażmów położona jest w płd. części powiatu. Rozległe tereny leśne Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, malownicze wsie i dolina rzeki Jeziorki sprawiają, że gmina stanowi naturalne zaplecze wypoczynku dla mieszkańców zurbanizowanych okolic Piaseczna.

Powierzchnia gminy wynosi 86,11 km2. Zamieszkuje ją ok 9 tys. mieszkańców (stan na 2008r). W skład gminy wchodzi 27 sołectw. Do niedawna podstawową funkcją gminy było rolnictwo. Bliskość aglomeracji warszawskiej i rozwój gosp. powiatu piaseczyńskiego powoduje, że coraz więcej mieszkańców znajduje zatrudnienie poza rolnictwem. Dynamicznie rozwija się indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się miejscowości w płn. i wsch. części gminy, zwłaszcza te położone w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej do Warszawy.

Wójtem Gminy Prażmów jest pan Jan Adam Dąbek.

Na terenie gminy nie ma dużych, uciążliwych zakładów przemysłowych. Rozwijają się natomiast mniejsze firmy produkcyjne i handlowe, a także usługi. Zarejestrowanych jest ok 600 podmiotów gosp.

Gmina inwestuje przede wszystkim w rozbudowę i modernizację bazy oświatowej, budowę wodociągów oraz dróg gminnych i oświetlenia. Na terenie gminy znajdują się 2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja publiczne – w Prażmowie i w Uwielinach. Obie dysponują nowoczesnym zapleczem sportowym. W trosce o podnoszenie jakości usług świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców, władze samorządowe podjęły decyzję o budowie nowej siedziby urzędu gminy. W 2008 r. obiekt został oddany do użytkowania i stanowi jedną z wizytówek gminy.

Pierwsze wzmianki historyczne o Prażmowie oraz znajdującej się tu parafii pochodzą z początku XV w. W okolicach Prażmowa miały miejsce liczne bitwy i potyczki. W okresie „potopu” na miejscowym cmentarzu pochowano żołnierzy szwedzkich. W czasie powstania styczniowego stoczona została bitwa między wojskami carskimi, dowodzonymi przez generała Mallera-Zakomelskiego i oddziałem powstańczym, dowodzonym przez Grabowskiego.

Pierwsze wzmianki o parafii w Prażmowie pochodzą z roku 1406. Na terenie gminy znajdują się 2 rezerwaty przyrody. Rezerwat Łoś leży przy szosie prowadzącej z Piskórki do Łosia, w najbardziej na południe wysuniętym kompleksie lasów Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Chroni 11 ha lasów o charakterze grądu niskiego. W wielogatunkowym, dorodnym drzewostanie przeważa dąb szypułkowy z domieszką brzozy brodawkowatej i osiki w wieku ok. 80 lat. W rejonie rezerwatu przebiegają dwa znakowane szlaki piesze: zielony prowadzący z Konstancina do Złotokłosu oraz żółty łączący Piaseczno z Prażmowem.

Bardzo ciekawy rezerwat Skarpa Jeziorki położony jest w sąsiedztwie miejscowości Łoś. Utworzony został na wsch. brzegu rzeki i ma powierzchnię 7,1 ha. Chroni drzewostan parkowy o charakterze leśnym. Występuje tu wiele gatunków drzew, które zasadzone zostały ręką człowieka i stanowią w tym rejonie pewną osobliwość przyrodniczą.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content