Raszyn

Członek stowarzyszenia

Gmina Raszyn leży na Równinie Warszawskiej, nad rzeką Raszynką. W l.1975–1998 gmina położona była w woj. warszawskim. Siedziba gminy to Raszyn.

W centrum gminy znajdują się tereny o dużych walorach przyrodniczo-historycznych. Rezerwat Stawy Raszyńskie o powierzchni ok. 110 ha i strefa chronionego krajobrazu, obejmuje pradolinę rzeki Raszynki. Na terenie rezerwatu występuje 130 gatunków ptaków wodnych i lądowych. Walory tego terenu były i są stałym obiektem zainteresowań wielu miłośników przyrody.

Gmina Raszyn znana jest z przyjaznego klimatu do inwestowania. W ciągu ostatnich lat powstało tu blisko 3,5 tys. prywatnych podmiotów gospodarczych. Gmina Raszyn przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny. Uchwalane plany przewidują kolejny tysiąc hektarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Tak jak w innych gminach powiatu pruszkowskiego występuje tutaj zjawisko dodatniej migracji.

Gmina Raszyn kojarzy się z jednym z największych europejskich Centrów Handlowych w Jankach, które powstało w ostatnim dziesięcioleciu i wciąż się rozbudowuje. Znajduje się w widłach krzyżujących się dróg krajowych, szos katowickiej i krakowskiej, cieszących się zainteresowaniem inwestorów, którzy tutaj wybudowali swoje centra logistyczne, handlowe i firmy wytwórcze.

W ostatnich latach w Gminie Raszyn powstaje wiele inwestycji o charakterze publicznym. Poza remontem wielu dróg gminnych i budową kanalizacji sanitarnej, na którą Gmina Raszyn pozyskuje dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oddano do użytku wiele obiektów użyteczności publicznej.

Wójtem Gminy Raszyn jest pan Andrzej Zaręba.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content