Stanisławów

Członek stowarzyszenia

Stanisławów – gmina wiejska w woj. mazowieckim, w powiecie mińskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

Siedziba gminy to Stanisławów. Przez terytorium gminy przechodzą dwa ważne szlaki komunikacyjne – droga krajowa nr 50 i droga wojewódzka 637.

Gmina Stanisławów powstała za Królestwa Polskiego – 19 maja lub 31 maja 1870 r. w powiecie mińskim w guberni warszawskiej w związku z utratą praw miejskich przez miasto Stanisławów i przekształceniu jego w wiejską gminę Stanisławów w granicach dotychczasowego miasta.

Gmina ma obszar 106,01 km², w tym użytki rolne stanowią 64%, a użytki leśne 28%.

W skład gminy wchodzą sołectwa: Borek, Czarniński, Choiny, Ciopan, Cisówka, Czarna, Goździówka, Kolonie Stanisławów, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Łęka, Mały Stanisławów, Ołdakowizna, Papiernia, Porąb, Prądzewo-Kopaczewo, Pustelnik, Retków, Rządza, Sokóle, Stanisławów, Szymankowszczyzna, Suchowizna, Wólka Czarnińska, Wólka-Konstancja, Wólka Piecząca, Wólka Wybraniecka, Zalesie i Zawiesiuchy.

Wójtem Gminy Stanisławów jest pani Kinga Anna Sosińska.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content