Sulejówek

Członek stowarzyszenia

Sulejówek graniczy z Warszawą, jest położony w odległości 18 km na wschód od centrum stolicy. Miasto zajmuje obszar 1931 ha i liczy obecnie ponad 18 733 mieszkańców.

Ważnym atutem miasta są międzynarodowe połączenia drogowe wschód-zachód (Moskwa – Warszawa), przebiegające wzdłuż jego południowej granicy i kolejowe przecinające średnicowo obszar miasta. Ponadto Sulejówek posiada 2 stacje kolei podmiejskiej i liczne połączenia autobusowe umożliwiające szybki i wygodny dojazd do stolicy.

Miasto ma ciekawą i bogatą przeszłość historyczną. Pierwsze wzmianki historyczne o osadnictwie na tych terenach pochodzą z XV w. Miasto odegrało szczególną rolę w okresie międzywojennym, kiedy swoje losy związali z nim twórcy odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego: Marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Maciej Rataj, Jędrzej Moraczewski, Stanisław Grabski.

Sulejówek to „miasto zielone”. Blisko 1/3 jego powierzchni zajmują lasy i parki. Wyjątkowe walory przyrodnicze miasta, będące w ramach aglomeracji warszawskiej rzadkością, sprawiły, że w 1992 r. Sulejówek został uznany obszarem chronionego krajobrazu.

W mieście nie ma dużego przemysłu. Działa natomiast ponad 2000 podmiotów gospodarczych, głównie o charakterze handlowym (29%), usługowym (48%) i produkcyjnym (13%).

Sulejówek jest miastem o ogromnym potencjale inwestycyjnym, o czym świadczy bogata oferta inwestycyjna. Na szczególną uwagę zasługuje kompleks leśny o pow. ok. 22 ha z koncepcją zagospodarowania, która przewiduje budowę parku rekreacyjno-uzdrowiskowego. Wielką szansą na dynamiczny rozwój Sulejówka są źródła wód geotermalnych o właściwościach leczniczych.

Burmistrzem Sulejówka jest pan Arkadiusz Śliwa.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content