Ząbki

Członek stowarzyszenia

Samorząd miasta sprzyja nowym inicjatywom i popiera pomysły mające na celu rozbudowę aglomeracji i unowocześnianie jej struktur. Obecnie na terenie miasta znajdują się trzy szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola publiczne, trzy parafie, rośnie liczba sklepów i rozwija sektor firm prywatnych.

Dzisiejsze Ząbki to również dynamicznie rozwijająca się sieć komunikacyjna, a także z każdym miesiącem powiększająca się społeczność, co stanowi dodatkowy atut dla tych, którzy liczą na pewność i stabilność swoich przyszłych inwestycji. Obecnie w mieście zameldowanych jest ok. 27 tys. osób, a faktycznie mieszkających jest ok. 50 tys., czyli prawie 100 % więcej, ale dzięki atrakcyjnym akcjom takim jak „Zniżka za dowód osobisty”, bezpłatna komunikacja lokalna, darmowa kultura i sztuka, stan liczebny mieszkańców ciągle się powiększa. Plasuje to miasto na drugim miejscu w Polsce pod względem najwyższego wzrostu ludności w okresie ostatnich kilku lat (dane GUS).

Do niedawna królował w Ząbkach przemysł włókienniczo-odzieżowy i rzemieślniczy, ale kilka lat temu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój budownictwa oraz innych obszarów gospodarki.
Ząbki są wśród liderów pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Dotychczas udało się pozyskać kwotę 60 mln złotych na projekty drogowe oraz budowę Centrum Turystyczno-Rekreacyjno- Sportowego – Kryta pływalnia. Sąsiedztwo Warszawy oraz trwająca rozbudowa Ząbek stwarzają dla potencjalnych inwestorów ogromne możliwości biznesowe.

Burmistrzem Miasta Ząbki jest Pani Małgorzata Zyśk.

Pierwotną nazwą miejscowości była Wola Ząbkowska, jednak sama osada ma dzieje znacznie dłuższe, sięgające XVI w. Szesnastowieczne źródła podają, że wieś królewska Wola Ząbkowska leżała na piaszczystym i bagnistym gruncie tuż obok Puszczy Słupskiej. Od 1580 r. Wola Ząbkowska zmieniła nazwę na Ząbki. W 1635 r. Ząbki nawiedziła wielka powódź spowodowana wylewami Wisły. Korzystniejsze warunki dla osadnictwa zaistniały w XVII i XVIII w. Przyczyniły się do tego poważne przemiany gospodarczo-społeczne w okresie Oświecenia i szybki w tym czasie rozwój Warszawy. W 1795 r. w wyniku III rozbioru Polski Ząbki znalazły się w zaborze pruskim.

Dalszy rozwój miejscowości przypada na I połowę XIX w. Lepsza była również łączność komunikacyjna z Warszawą. Według danych z 1827 r. Ząbki liczyły 36 budynków i 206 mieszkańców. W latach osiemdziesiątych XIX w. liczba mieszkańców wzrosła do 600. Ząbki wchodziły wówczas w skład dóbr rodziny hrabiowskiej Ronikerów.

Pod koniec XIX w. hrabia Roniker buduje w Ząbkach 2 cegielnie i kolejkę wąskotorową w kierunku Bródna, co pozwoliło na zatrudnienie wielu ludzi i umożliwiło wywóz cegły. W 1862 r. uruchomiona została kolej żelazna z Warszawy do Petersburga, która spowodowała napływ ludności i ożywienie gospodarcze. W tym samym roku powstała pierwsza szkoła. W 1912 r. rozparcelowano część majątku hrabiego Ronikera zgodnie z konkursowym projektem prof. Tadeusza Tołwińskiego i rozpoczęto aranżowanie „Miasta-Ogrodu”. Ta idea urbanistyczna została zrealizowana tylko częściowo. Po I wojnie światowej powstało Nadleśnictwo Drewnica.

W okresie międzywojennym ożywiło się budownictwo murowane w oparciu o miejscowe cegielnie. Do dziś zachowało się kilka obiektów o wartości zabytkowej. Zbudowano willę dla generała Sikorskiego, generała Sosnkowskiego, wiceprezydenta Warszawy M. Jankowskiego i wielu innych osobistości, w tym również ze świata kultury. Pod koniec lat 30-tych XX w. Ząbki liczyły 3000 mieszkańców. W 1934 r. rozpoczęła działalność agencja pocztowa, a w 1935 r. doprowadzono do części Ząbek elektryczność.

Druga wojna światowa przerwała budowę szkoły i budowę kościoła parafialnego. Okupacja hitlerowska trwała od 14 września 1939 r. do 13 września 1944 r. przynosząc duże straty dla Ząbek. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w walce z okupantem.

W 1967 r. Ząbki otrzymały prawa miejskie.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content