Zielonka

Członek stowarzyszenia

Miasto w centralnej Polsce, w aglomeracji warszawskiej, około 13 km na północny wschód od centrum Warszawy. Położone na Nizinie Środkowomazowieckiej, w Kotlinie Warszawskiej, między Wysoczyzną Ciechanowską od wschodu i Wysoczyzną Siedlecką od południowego wschodu.

Sąsiednie gminy: Dębe Wielkie, Halinów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Stanisławów, Sulejówek, m.st. Warszawa, Wesoła, Wołomin i Ząbki.

Ośrodek głównie mieszkaniowy i usługowy, choć ze względu na znaczną ilość terenów leśnych oraz pięć glinianek, o łącznej powierzchni wód wynoszącej nieco powyżej 30 ha, Zielonka jest podwarszawską miejscowością rekreacyjną. Wyznaczonych jest tu kilka szlaków turystycznych, m.in. w okolicach przepływającej przez teren gminy rzeki Długiej.

Zielonka jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym. W Zielonce krzyżują się drogi wojewódzkie:
nr 631: Warszawa – Zielonka – Nowy Dwór Mazowiecki oraz nr 634: Warszawa – Zielonka – Tłuszcz.

Zielonka otrzymała status osiedla w 1956 r., a prawa miejskie w 1960 r. Wyróżnia się drobnym przemysłem: spożywczym, włókienniczym, odzieżowym i dziewiarskim.

Gmina Zielonka należy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Właściwym dla Zielonki jest Nadleśnictwo Drewnica, wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warszawskie”.
Na terenie gminy częściowo znajdują się rezerwaty przyrody: Bagno Jacka i Mosty Kalińskie.

W ramach programu sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej Natura 2000 w celu zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy, objęte zostały: Strzebla Błotna w Zielonce oraz Poligon Rembertów.

Burmistrzem miasta Zielonka jest pan Kamil Michał Iwandowski.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content