O nas

KIM JESTEŚMY?
Metropolia warszawska to jeden z najszybciej rozwijających się regionów Europy

• ponad 3 mln mieszkańców,
• 6 tys. km 2,
• 70 gmin,
• 9 powiatów.

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa integruje gminy i powiaty. Naszym głównym celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej.

CO ROBIMY?
Razem rozwiązujemy problemy, z którymi trudno jest samorządom mierzyć się indywidualnie. Główne obszary to transport publiczny, gospodarka odpadami, edukacja, ochrona powietrza i adaptacja do zmian klimatu.

Podejmujemy wspólne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie zmianom w prawie niosącym negatywne skutki dla jednostek samorządu terytorialnego:

• zabiegamy o korzystny dla metropolii system zarządzania krajem,
• blokujemy niebezpieczne pomysły: Wielka Warszawa wg. #LexSasin, #Lex Szyszko,
• proponujemy konkretną rekompensatę ubytku dochodów jst po zmianach w PIT,
• inicjujemy zmiany służące poprawie jakości powietrza: uchwała antysmogowa, wspólne stanowisko z uwagami do projektu rozporządzenia Ministra Energii o normach jakości węgla,
• apelujemy o wypracowanie rozwiązań zapobiegających drastycznym podwyżkom cen za odbiór odpadów,
Chcemy razem negocjować warunki pozyskiwania przez metropolię warszawską środków UE na lata 2021-2027.

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ?
Stowarzyszenie Metropolia Warszawa integruje metropolitarną wspólnotę samorządową. Umożliwia wymianę doświadczeń i podejmuje wspólne inicjatywy, dzięki którym głos wypracowany na forum metropolitalnym zostanie dostrzeżony na poziomie krajowym i europejskim.

JAK PRZYSTĄPIĆ?
Jednostka Samorządu Terytorialnego:
• podejmuje uchwałę Rady Gminy/Rady Powiatu/Rady Miasta o przystąpieniu do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”,
• przesyła oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zwraca się z prośbą o przyjęcie w drodze stosownej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

 

Nasze dokumenty:

Skip to content