Apel Gminy Baranów dotyczący CPK z poparciem SMW

Baranów

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” – zgodnie z Uchwałą nr 21/2022 Zarządu SMW – popiera Uchwałę Rady Gminy Baranów nr XLV/243/2021 – apel Rady Gminy Baranów dotyczący zmian legislacyjnych oraz działań związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Jak podkreśla Rada Gminy Baranów Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, będąca podstawą do działań władzy wykonawczej przy realizacji inwestycji CPK, jak również akty wykonawcze do ww. ustawy są sprzeczne z duchem Konstytucji RP oraz jej fundamentalnymi wartościami – m. in.:

  • zaufania obywatela do władzy,
  • pewności prawa, zasady ochrony własności, czy
  • zasady proporcjonalności,

a sam proces ich procedowania – sprzeczny z zasadą prawidłowej legislacji.

Niepokój Rady Gminy Baranów budzą również działania rządu, które pozbawione są odpowiedniego upoważnienia ustawowego, tym samym są sprzeczne z zasadą legalizmu, a także naruszają zaufanie obywateli do władzy publicznej.

Pełna treść Apelu: https://gmina-baranow.pl/apel-rady-gminy/

Apel przyjęty Uchwałą Rady Gminy Baranów nr XLV/243/2021 został skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do wiadomości Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Rady ds. Społecznych przy Prezydencie RP.

 

Poprzedni Następny
Skip to content