BARANÓW, DĄBRÓWKA i NASIELSK – nowi członkowie Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

Do grona gmin członkowskich naszego stowarzyszenia – zgodnie z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z 8 listopada 2021 r. – dołączają:

  • Baranów
  • Dąbrówka
  • Nasielsk.

Serdecznie witamy w gronie JST, które zrzesza nasze Stowarzyszenie. Obecnie jest to blisko 40 gmin z Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Coraz silniej integrujemy metropolitalną wspólnotę samorządową. Tym samym reprezentujemy kilkadziesiąt JST podczas prac o większą alokację funduszy unijnych dla metropolii na lata 2021-2027 oraz przy opiniowaniu i konsultowaniu takich zagadnień jak:

🔸transport publiczny,

🔸zrównoważona mobilność miejska,

🔸 edukacja,

🔸adaptacji do zmian klimatycznych.

Dbamy o wspólne interesy oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy. Promujemy samorządność i społeczeństwo obywatelskie, zapewniamy też specjalistyczną pomoc w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania samorządów.

Głos wypracowany na forum metropolitalnym, w ramach naszego stowarzyszenia, jest dostrzegany oraz słyszany zarówno na poziomie krajowy, jak i europejskim.

Zapraszamy kolejne gminy, miasta i powiaty – jak JST może zostać członkiem SMW: https://sm.waw.pl/jak-przystapic/

#MetropoliaDziała #SilnySamorząd

Poprzedni Następny
Skip to content