Wolna Szkoła – na rzecz dobrej i przyjaznej dla wszystkich uczniów edukacji

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” wspiera kampanię społeczną 'Wolna Szkoła’, która pokazuje jak może zmienić się rodzima edukacja, jeśli zostaną wprowadzone radykalne zmiany przepisów dotyczące funkcjonowania szkół.

Rząd planuje m.in. odebrać rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły. Uczyć w sposób, który nie przygotowuje dzieci do wyzwań XXI w. Poddać dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej ministerialnej kontroli.

Dla samorządów proponowane zmiany oznaczają, że zamiast organami prowadzącymi będą jedynie wykonawcami decyzji zapadających gdzieś indziej. Równocześnie samorządy będą nadal współfinansować oświatę, ponosić za nią odpowiedzialność.

Grupa organizacji działających w Sieci Organizacji Społecznych dla edukacji (SOS dla edukacji) przygotowała materiały pokazujące, jak zmieni się polska szkoła, jeśli zostaną przeforsowane zmiany w oświacie, którym sprzeciwiają się środowiska szkolne, samorząd i opinia publiczna.

Proponowane przez stronę rządową zmiany są zaprzeczeniem szkoły:

– stawiającej w centrum uczniów i uczennice: ich prawa oraz potrzeby, marzenia i pomysły, – nowoczesnej, obywatelskiej i demokratycznej,

– przyjaznej dla młodych ludzi, ich rodziców, nauczycielek i nauczycieli,

– przygotowującej do życia we współczesnym świecie,

– rozwijającej kluczowe kompetencje, a nie tylko przekazującej wiadomości z różnych przedmiotów.

Nowe przepisy – jeśli wejdą w życie – będą dotyczyć 4,6 milionów uczniów i uczennic, ponad 700 tys. nauczycielek i nauczycieli, i ich rodzin.

Komplet informacji o akcji: www.wolnaszkola.org

Poprzedni Następny
Skip to content