ELENA dla metropolii warszawskiej

Piastów
Na zaproszenie Burmistrza Piastowa, Pana Grzegorza Szuplewskiego, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” współorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące instrumentu finansowego ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) dla metropolii warszawskiej.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu członkowskich JST naszego stowarzyszenia.
ELENA służy wspieraniu inwestycji w podnoszenie efektywności energetycznej. Zasady funkcjonowania ww. instrumentu – w tym też na przykładach dotychczasowych realizacji – zostały przedstawione przez przedstawiciela Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz reprezentantów Mazowieckiej Agencji Energetycznej.
Poprzedni Następny
Skip to content